събота, 28 септември 2019 г.

"ЧУДЕСА" - рецензия


"ЧУДЕСА"-ТА НА МАРУСЯ НИКОЛОВА - рецензия

След „Чудесата на децата” на Кирил Назъров не съм чела по-добра книга за деца от „Чудеса” на Маруся Николова. И тук, сходството на заглавията няма нищо общо. Тук става дума за друго чудо – чудото на способността на авторите да общуват със своите малки читатели, да бъдат едновременно интересни събеседници, занимателни разказвачи, деликатни възпитатели и добри техни приятели.Другото сходство между двете книги е широкият спектър на тематиката и жанровото разнообразие, но докато „Чудесата на децата” на Назъров е сборник с избрани творби, то „Чудеса"-та на Николова е първа детска книга за своята авторка, също събрала най-доброто от онова, което е писала през годините за най-малките читатели. И може би неслучайно зад всичко това стои още нещо, общо за двамата. Образованието и житейският път на Назъров и Николова, в различни моменти са ги свързвали с децата - като учители и редактори, а това дава своето отражение върху начина на общуване, който, за мен, е най-съществената черта на тяхното творчество за най-малките.
Ще спра дотук с този паралел между двама автори, за да кажа няколко думи за „Чудеса”-та на Маруся Николова. Книгата излиза през 2018 г. със знака на издателство „Фараго”, София, под редакцията на Ина Крейн. Корицата е дело на Кремена Николова, а илюстрациите – на Олга Паскалева. Прави приятно впечатление, че рисунките са създадени за конкретните стихотворения, имат колорита и настроението на поетичния текст, като  съществено допринасят за цялостното възприятие на художествено-възпитателното послание.
Композиционната организация на изданието е изградена от шест неравни части, в които стихотворенията са обединени тематично („Животни, птици, насекоми”, „Деца слънца”, „Празници и природа”) и жанрово („Басни”, „Залъгалки” и „Гатанки”). Онова, което обединява книжката, е поетичният талант на Маруся Николова, нейното майсторство в строежа на фразата и римата, образността, и не на последно място – любовта... Любовта, във всичките й измерения, защото любовта е движещата сила и сплавта на живота и общуването, на развитието и откриването на света, с неговите правила и механизми, с неговите багри и аромати, с несекващите предизвикателства.
И отново искам да спомена добрата екипна работа на поет и художник при изпълнението на този проект – „Чудеса”, в който ведрината на духовността струи от всяка страница, картина и стих!
Нека пожелаем добър път на "Чудеса"-та на Маруся Николова и Олга Паскалева към малки и големи читатели!

КАРНАВАЛ В ЛОКВА


Прасето спретна карнавал
сред двора в локва с гъста кал.
Прикани гостите си – грух-грух-грух!
 – и се търкулна по търбух.

Последва го един гъсок
със много грациозен скок.
До тях зацапа котарак
с провиснал от калта мустак.

Кокошки две, със скромен вид,
заплуваха в леген пробит.
Магарето не се стърпя
и арията си запя...

СМЕХОТВОРНО


Вчера малката Дарина
нарисувала картина.
Погледнете всички! Ах!
Просто да умреш от смях –
на небето три слънца,
като гроздови зрънца,
и объркан свят под тях,
сякаш в щуротия бях:
Ежко, с дяволски рога,
с Мечо прави си шега.
Зайко, като кон с копита,
рижавата Лиса срита.
Паяк ближе сладолед,
тича охлювът атлет.
Вълчо на пиано свири,
а Комарко вдига гири...
Смехотворно е, Дарина,
но хареса на мнозина!