вторник, 29 март 2011 г.

ВРЕМЕТО СПИ...

Завой, след него
небе, брегове, безброй...
Реката пълзи, покой...
Времето спи и
падат лъчи... Слънцето
позлати синевата...

неделя, 20 март 2011 г.

неделя, 13 март 2011 г.

ПРОЛЕТЕН ВЯТЪР

Пролетен вятър
бушува... Пук... Стъклото
се спука... Цветя
разпиляни протягат
листа... длани за ласка...