понеделник, 29 февруари 2016 г.

ВИСОКОСНИЯТ ДЕН

Тихо изтича високосният ден –
подаръкът на календара,
дарът на природата.

Тиха тъга тъче примки
по бузите –
миглите ми
заприличаха на бесилки.