неделя, 6 февруари 2011 г.

ДУНАВ-ДОМ ЗА ПТИЦИТЕ 4


Орелът кацна
върху лодката... Сън ли?
Плясък на вълни...

* * *

Литна Морският,
или... греблото падна
в мътните води...

вторник, 1 февруари 2011 г.

ДУНАВ-ДОМ ЗА ПТИЦИТЕ 3


Сред тръстиката
бяла птица се скри... Сви
криле къдроглав
пеликан... Плясък, вълни...
Голи клони... Пак лети...