четвъртък, 8 октомври 2015 г.

ВИХЪРЪТ

Вихърът
вие навън,
хърка в листата,
дращи стъклата,
щорите
тракат.
Отиде си
последният
есенен
ден –
Земята бяга
към далечния полюс
на орбитата си –
Слънцето

се стопява...