неделя, 30 юни 2013 г.

ПРЕГРЪДКАТА НА ЮНИ

Пролетта изтля
в прегръдката на юни.
Южни ветрове
сушат треви и птици.         
Зреят плодове. Сочни.           

петък, 14 юни 2013 г.

СТИХИИ

Сред езерото –
житни класове стърчат.
Наводнение.
Жадна, Земята
пие свежия сок на
дъжда. Суха пръст.