четвъртък, 13 октомври 2016 г.

ПОЛЪХ И ДЪЖДЗвън... птича песен
в летния ден. Полъх на
мечти и полет...

***
Стиховете падат като дъжд.
Душите, жадни ги ловят,
на локви стават.
Душите ли?
Душите – като кръстопът.
Без пътища
и без пощада.