понеделник, 30 септември 2013 г.

неделя, 22 септември 2013 г.

неделя, 15 септември 2013 г.

СЪНУВАНИ СПОМЕНИ
Спукан живот –
разпиляват се дните –
солени, горчат...

сънувани спомени,
кухи надежди - дрънчат...